Blogi

Otoksia kuvausarkistosta

Varkauden suunnalla

Hääkuvauskeikkoja olen tehnyt ympäri Suomea ja tämän kirkon sijaintipaikkakuntaa en tarkemmin muista kuin “Varkauden suunnalla” 🙂


Sama kirkko ulkopuolelta
Tapahtumissa mukana

Tapahtumissa on aina yllätyksiä ja mielenkiintoista kuvattavaa. Tämä heppa oli mukana Laukaan Tupaswillan tapahtumassa.

Luontoa ja maisemaa

Digitointi Jyväskylä, Mikkeli, Kuopio

Lähistöllä sijaitsevat isot kaupungit Jyväskylä, Mikkeli ja Kuopio ovat digitointien suhteen keskeisiä yrityksen toimialueita. Kauempaa digitoin yleensä aineistoja postin, matkahuollon tms. välityksellä.

Digitointi onnistuu niin kaitafilmeille, 16mm-filmeille, kaseteille ja valokuville.

Monet erilaiset arkistomateriaalit ovat muuttuneet biteiksi yrityksen toimesta ja varsinkin talviaikaan muistelu on asiakkaiden mielessä. Kuvat ja filmit herättävät ajatuksia koetusta elämästä. Nämä muistot ovat mahdollisesti voimaannuttavia, tunteellisia ja yhteenkuuluvuutta vahvistavia.

Sukupolvien ketjussa tarvitaan linkityksiä ja merkkipaaluja. Viesti kulkee kuvien, tarinoiden ja muistoarkistojen kautta.

Kokemustalous ja elämystalous

Koettua talousympäristöä kuvataan termeillä ajalle tyypillisillä ominaisuuksilla. Agraaritaloudesta siirryttiin teollisuustalouteen, tämän jälkeen tuli palvelutalous ja nyt puhutaan kokemus- ja elämystaloudesta.

Lue lisää elämystalouden perusteista 90-luvulla kirjoitetusta artikkelista.

Suomalainen blogikirjoitus aiheesta löytyy täältä.

Lisätietoa myös täältä

Miten yritykset hyötyvät kokemuksellisuuden hyödyntämisestä.

Joe Pine:n esitelmä aiheesta

Markkinointi muutamin sanoin

Markkinoinnin keinoista harvemmin keskustellaan julkisuudessa. Ne ovat ja ne kehittyvät, mutta kritiikkiä niistä ei erityisemmin julkaista tai myöskään julkisesti kehuta toisen menetelmän toimivan erityisen hyvin.

Account based marketing – on yksi tällainen keino – menetelmä, joka on kehittynyt työmenetelmäksi ja vaiheiksi markkinoinnin toteuttamiselle yrityksen toimesta. Onko se parempi muihin vaihtoehtoihin verrattuna, on kenenkään vaikea sanoa. Ehkä asia on sama kuin ostaisi kaupasta mansikka- tai suklaajäätelöä – eli makuasia.

Samalla tavalla muut markkinoinnin keinot ovat joskus hyviä, joskus huonoja. Tämä tekee markkinoinnista jatkuvan haasteen yritykselle ja toisaalta eri toimialoilla on erilaisia opittuja käytäntöjä asiakkaan tavoittamiseksi.

Onko tienvarsinäkyvyys hyvää markkinointia? Somemarkkinoinnin oppeja noudattamalla alinomaa, se ei liene tarpeen. Ohikulkija voi kuitenkin kertoa omassa sosiaalisessa verkostossaan asiasta “ilman digimediaa” ja tällöin perinteinen puskaradio onkin toiminut sosiaalisen median tavoin ja tienvarsikyltti on nyt perinteisen hyvää markkinointia.

Tulosteet eivät katoa ikkunoista, kun Google + palvelu päättyy, mutta mainokset tuolla katoavat. Nimikortit säilyvät lompakoissa, vaikka digiviesti deletoitiinkin viestiketjusta. Facebook-virtaa harvoin kelataan vuosien taakse, kun esite voidaankin etsiä kirjahyllystä juuri tiettyä tarvetta varten. 

Markkinointi on psykologiaa, kaupallista ajattelua, viestintää ja teknistä tietotaitoa toteuttaa erilaisia menetelmiä käytännössä. Markkinointi sisältää itsessään ison määrän myyviä menetelmänimikkeitä ja näiden osaajat myyvät juuri tätä oikeaa menetelmää tämän päivän oikeana markkinointimenetelmänä. Onko se paras menetelmä, jos moni muu kilpailija toteuttaa samaa periaatetta? Tai onko somemarkkinointi riittävä menetelmä koko markkinoinnin toteuttamiseksi? Entä onko some jo eilisen päivän ideologiaa, kun puheen keskiössä on “fusion marketing”?

Olen yhdistelmämarkkinoinnin kannalla. Sosiaalinen media, osallistavuus ja yleisesti kaksisuuntainen viestintä on tärkeä kehitysaskel ihmisten välisessä viestinnässä sekä yritysten kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan koko kuva markkinoinnista. Yritykset eivät voi ainoastaan hallita heimoja ja kertoa heille mukavia tarinoita tuottamalla mielenkiintoista sisältöä jatkuvasti. Yritysten täytyy tuottaa laadukkaita lopputuotteita tai -palveluita lähtökohtaisesti, jotta yritys kehittyy toivomaansa suuntaan tulevaisuudessa. Tästä näkökulmasta yritys kehittää laajasti toiminta-alueensa elinvoimaisuutta ja ns. aluetaloutta.

Fusion marketing on mielestäni terminä mielenkiintoinen, sillä ajatuksena on tällöin huomioida laajasti markkinoinnin eri keinot ja valita niistä parhaimmat yrityksen tavoitteisiin nähden. Taustalla voi samalla olla visio aluetalouden kehityksestä, toisaalta laadukkaasta sisällöntuottamisesta sosiaaliseen mediaan, mutta myös ns. perinteisten markkinointikeinojen hyödyntämisestä tavoitteisiin pääsemiseksi.


“Inbound” ja “outbound” ja muita termejä markkinoinnissa

Markkinointi ja markkinointiviestintä on pullollaan termejä ja sanontoja, jotka etäännyttävät ensikertalaisen kuin lääketieteen sanat erikoisuudellaan. Jokaisella alalla on lähtökohtaisesti termiviidakkonsa toisaalta helpottaakseen asiantuntijoiden keskinäistä viestintää, monipuolistaen alan “koettua tärkeyttä”, ja toisaalta samalla rajaten alan osaajat aloittelijoihin, osaajiin ja asiantuntijoihin.

B-to-B tai B2C on tällainen yksi jako markkinoinnin suuntaamisesta. Inbound-markkinointi on somea ja muuta osallistavaa markkinointia ja outbound kylttejä ja televisiomainoksia.  Yritysten brändikonsultointia, tuotteistamista ja myynnin kehittämistä tarvitaan eri vaiheissa yritystoimintaa, kun konsultointiyritys kertoo tämän hetken kuumimmat uutuudet termeissä ja toimissa. Näitä oppeja noudattamalla saavutetaan parempaa kaupallista menestystä niin lyhyellä kuin myös pitkällä aikavälillä.

Monia on keinoja yritysten tuloksekkaammalle markkinoinnille ja myynnille, mutta kuinka luodaan parhaiten vetovoimaisuutta asiakasrajapinnassa tai edellytyksiä myynnin nopealle ja kestävälle kasvulle?

Yritysbrändi ja yrityksen hyvin tuotteistetut palvelut yhdessä ovat keskiössä markkinointia ja samalla myyntiorganisaation pitää tehdä tuloksellista työtä, jotta tuotteet ja palvelut menevät “kuumille kiville”.

4P-malli on muuttunut nykypäivänä tykkäämisiksi, mutta se iso mutta on inbound ja outbound. Tykkääminen on yksi osa markkinointia, kun kokonaisuus koostuu näkyvyydestä, tykkäämisestä ja asiakaspalvelusta. Markkinointi on kuin yrityksen ja asiakkaan suhdepeliä – samoin kuin ihmisten väliset suhteetkin. Ei riitä, että toinen tykkää, vaan kokonaisuuteen tarvitaan paljon muutakin.

Brändimarkkinointi on siten mainontaa, myynninedistämistä, brandin kehittämistä, somistusta, sisällöntuottamista, sosiaalisen median hallintaa ja ja.

Kokemuksellisuus (experiential marketing)  on tapahtumien järjestämistä, näytekappaleita, käyttäjäkokemusten keräämistä, sponsorointia ja ja…

Palkitseminen, lahjat, asiakaslojaalisuuden vahvistajat ovat oma osansa.

Interaktiivisuus, prototyypit, nettisivujen kehitys, strategian suunnittelu, sosiaalisen media analysointi, kampanjoiden tehokkuuden mittaus, hakukonenäkyvyys, jäsenyyksien kehittäminen, koulutus ja ja…

Mitä markkinointi siten on ? Tai mikä on tänään se tärkein juttu ? Onko se Facebook, Instagram ja Twitter? Onko tärkeintä luoda heimo / yhteisö ympärille ja kertoa heille tarinoita leirinuotiolla tai onko tärkeintä näkyä omana persoonana eri palveluissa ja kertoa menemisistä ja tulemisista seuraajille? Tai onko kannattavaa soittaa, laittaa email-viestejä vai kirjoittaa kirje postin matkaan?

Ei näihin ole kenelläkään oikeaa tietoa ja vastausta, vaan markkinointi on muutoksessa samoin kuin sosiaalinen media muuttuu päivittäin. Viimeksi Google + -palvelu päätettiin ajaa alas. Markkinointi on keinojen kokoelma psykologisia menetelmiä, joita yhdistelemällä jokainen valitsee omansa. Joillekkin Facebook on se juttu, toinen valitsee jonkun muun tai muut palvelut.

Valitsetko viestiisi kuvat, videot, animaatiot, mainokset, näytelahjat, nimikortit, esitteet, tienvarsikyltit, someviestit, piirrokset, tarinat, sloganit, logot, fontit, värit, hajut vai puhelimen? Valikoima laajenee ja tekniikat muuttuvat, aplikaatiot monipuolistuvat ja ihmiset ovat ihmeissään uusista vaikutuskeinoista.

Jarruta viestintää ja pysähdy tarkastelemaan kokonaisuutta somepalveluiden äärellä ja sisällöntuotannon keskellä. Tämäkin blogi-kirjoitus on sisällöntuotantoa ja tässä hetkessä ajatusvirran virtaamaa. Some on nykypäivää, mutta somekin kehittyy, muuttuu ja osa näistä palveluista ja palveluiden muodoista poistuu kokonaan markkinoilta. Ihmiset muuttuvat ja kehittyvät palveluiden käytössä ja toisaalta käyttäytymistavat vaihtelevat. Muista katsoa siten markkinointia kokonaisuutena, sillä some ei korvaa kokonaisuutta ja some-termin alle ei voi laittaa koko markkinoinnin termistöä.