Yksityisyyden suoja

Rekisterin pitäjä

KTM Antti Mikkola (tässä dokumentissa Mediazoo),
y-tunnus 2090968-4
Salmelantie 3 41400 Lievestuore

info@mediazoo.fi, 041-465 5290

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin pitäjä edellä.

Rekisterin nimi

Mediazoo verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mediazoo kerää verkkokaupan asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin.

Tietoja käytetään Mediazoo:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Mediazoo:n liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun, asiakaspalautteen keräämiseen sekä asiakkaille tehtävään suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, laskutusosoite, mahdollinen toimitusosoite, mahdollinen puhelinnumero, mahdollinen yrityksen nimi ja y-tunnus. Lisäksi rekisteriin kerätään asiakaskohtainen ostohistoria (ostetut tuotteet ja palvelut, määrät ja ajankohdat).

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään viisi vuotta viimeisimmästä asiakastapahtumasta, mikäli asiakas ei tätä ennen pyydä itse poistamaan tietojaan rekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös kaupallisista asiakastietopalveluista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mediazoo ei luovuta verkkokaupan asiakasrekisterinsä tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Mediazoo:n verkkokaupan asiakasrekisteristä mahdollisesti kertyvät ei-digitaaliset materiaalit (esimerkiksi tulosteet) säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään luotettavasti heti käytön jälkeen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Mediazoo:n verkkokaupan asiakasrekisteriin on pääsy vain Mediazoo:n verkkopalvelun ylläpitäjällä. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja vahvan salasanan avulla.

Rekisterin palvelinta ylläpitää Webbinen.net yritys.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Mediazoo:n verkkokaupan asiakasrekisterin itseään koskevat tiedot. Tämän voi tehdä verkkokaupassa kirjautumalla omaan tiliin tai vapaamuotoisella kirjallisella yhteydenotolla (sähköposti info@Mediazoo .fi tai yhteydenottolomake).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista Mediazoo:n verkkokaupan asiakasrekisteriin. Korjaukset voi tehdä itse kirjautumalla verkkokaupassa omaan tiliin tai vapaamuotoisella kirjallisella yhteydenotolla (sähköposti info@Mediazoo .fi tai yhteydenottolomake).

Asiakas voi vaatia poistamaan itseään koskevat tiedot Mediazoo:n verkkokaupan asiakasrekisteristä. Poistopyynnön voi tehdä vapaamuotoisella kirjallisella yhteydenotolla (sähköposti info@Mediazoo .fi tai yhteydenottolomake).