Privacy Policy

ASIAKASREKISTERISELOSTE pdf-tiedosto
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Kyseiset käytännöt säätelevät asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, kun asiakas käyttää
Mediazoo.fi -sivustojen palveluja (Tmi Mediazoo). Asiakkaan henkilökohtaiset tiedot ovat tärkeitä
Mediazoo – palvelujen käyttämisen kannalta. Henkilötiedot käsittävät tiedot, joiden avulla henkilö
(asiakas) on tunnistettavissa. Käsittelyllä tarkoitetaan asiakkaan henkilötietojen keruuta, säilytystä,
muuttamista, palauttamista, käyttöä, julkaisua, välittämistä, pyyhkimistä tai tuhoamista.
Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan asiakkaan suostumuksella, pois lukien tapaukset,
jolloin lainsäädäntö edellyttää tietojen tarkastelua.
Mediazoo suojaa asiakastietoja noudattamalla varoivaisuuden ja luottamuksellisuuden periaatteita.
Mediazoo käyttää organisatorisia, fyysisiä ja tietoteknisiä keinoja asiakastietojen suojaamiseksi.
1. Rekisterinpitäjä:
Tmi Mediazoo, Salmelantie 3, 41400 Lievestuore,
Puhelin 041 465 5290,
www.mediazoo.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:
Antti Mikkola, 041 465 5290.
Sähköpostiosoite: info@mediazoo.fi
3. Rekisterin nimi:
Tmi Mediazoo yrityksen asiakasrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / miksi asiakasrekisteriin kerätään tietoa ja
henkilötietoja käsitellään:
Mediazoo tarvitsee henkilötietoja täyttääkseen sopimusvelvollisuuteensa asiakasta
kohtaan, parantaakseen palvelun laatua, markkinointiin, täyttääkseen lainsäädännön
asettamia juridisia velvoitteita sekä muista perustelluista syistä.
1.
Asiakkaan kanssa sovittujen velvollisuuksien täyttäminen
Mediazoo käsittelee henkilötietoja täyttääkseen sopimuksen asettamat
velvollisuudet, tarkemmin ottaen:
tilausten toimittamiseen (yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, tilausten
välittämiseksi toimittajille, tilausten maksamiseen, toimittamiseen ja
palautuksiin)
tilauksen tilasta tiedottamiseen (asiakirjojen, kuten laskujen, teknisten
dokumenttien, takuuasiakirjojen, välittämiseen)
2.
Markkinointi
Mediazoo käyttää asiakkaan henkilötietoja markkinointiin, tarkemmin ottaen:
tarjousten ja tiedotteiden lähettämiseen sähköpostitse ja/tai
matkapuhelinnumeroon (asiakkaan suostumuksella)
markkinatutkimukseen (mukaan lukien asiakkaan kuluttajatottumusten sekä
asiakkaita kiinnostavien tuotteiden selvittämiseen)
3.
Palvelun parantaminen
Mediazoo käsittelee henkilötietoja parantaakseen palvelun laatua, tarkemmin
ottaen:
sivun käyttäjäkokemuksen parantamiseksi
Mediazoo:n palvelun laatua koskevien kyselyiden teettämiseksi
asiakkaan tiedottamiseksi muutoksista palveluissa, tarjonnassa sekä
teknisissä ratkaisuissa sekä Mediazoo:n toiminnasta tiedottaminen
5. Rekisterin tietosisältö:
Yritystiedot, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite. Yrityksen
tai yhteyshenkilön luovuttamat muut tiedot. Palvelun toteuttamisen tai ylläpidon
yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet palvelun sisältötiedot.
Asiakas vastaa tietojen
oikeellisuudesta.
Anonyymit tiedot
Kuka tahansa voi vierailla Mediazoo.fi -sivulla rekistöröitymättä ja syöttämättä
henkilötietojaan.Tässa tapauksessa ainoa tieto, jonka vierailija jakaa Mediazoo:n kanssa,
on hänen vierailunsa. Tätä tietoa kutsutaan anonyymiksi, ja se välitetään automaattisesti
erilaisille analysointityökaluille, kuten Google Analytics, Google Tag Manager, Google
Maps, Yandex Metrica, Facebook Widget. Tietoa käytetään ainoastaan Mediazoo:n työn
parantamiseksi eikä sitä voida käyttää henkilökohtaisten tietojen keruuseen.
Anonyymi tieto käsittää: päivämäärän ja vierailun ajankohdan, alueen, kaupungin,
katselukerrat, kirjautumissivun, siirtymiset mainosten kautta, hakukoneen,
mainossysteemin, IP-osoite, hakuhistoria.
6. Säännönmukaiset tietolähteet:
1) Yrityksen tiedot ovat asiakkaan itse tai tämän valtuuttaman edustajan luovuttamia.
Tietojen ajantasaisuutta voidaan tarkastaa myös asiakasyrityksen internet-sivuilta. 2)
Asiakkaan tiedot ovat henkilön itse tai tämän valtuuttaman edustajan luovuttamia.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
KENELLE Medizoo VÄLITTÄÄ HENKILÖTIETOJA?
Mediazoo voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille täyttääkseen sopimuksien
asettamat velvollisuudet. Kolmansia osapuolia ovat Mediazoo:n liikekumppanit, jotka
tarjoavat ja/tai käyttävät postipalveluja tai tarjoavat maksupalveluja ja/tai välittävät
maksuja. Yhteys ostajan ja maksusysteemin välillä on suojattu SSL-protokollalla, mikä
takaa sen, ettei asiattomilla osapuolilla ole pääsyä maksutietoihin eivätkä he voi muuttaa
välitettyä tietoa.
Mediazoo voi välittää henkilötietoja kolmansille osapuolille. Kolmansia osapuolia ovat
liikekumppanit, joilta Mediazoo ostaa tulostuspalveluita ja mainospalveluita.
KUINKA KAUAN Mediazoo SÄILYTTÄÄ ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJA?
Mediazoo säilyttää asiakkaan henkilötietoja niin kauan, kuin asiakas käyttää Mediazoo:n
palveluja eikä vaadi omien tietojensa poistamista tai silloin kuin käytännöt sitä edellyttävät.
Kuitteja ja laskuja säilytetään paikallisen lainsäädännön mukaan.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
a) Manuaalinen aineisto: kansioituna lukollisessa
kaapissa, b) tietoa käsitellään manuaalisesti ja ne ovat tietokoneella Excel taulukkona.
Rekisterin ylläpitäjillä on pääsy koko rekisteriin. Pääsy tietokantaan on suojattu tunnuksen
ja salasanan avulla. Kaikkiin tietoihin pääsee käsiksi vain ennalta määritetyt henkilöt.
Asiakkaan yhteystietojen päivitykseen on oikeus Tmi Mediazoo:n henkilökunnalla ja
Mediazoo:n valtuuttamalla asiantuntijalla, jolla on päivitysoikeus verkkopalveluun.
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan ne, joiden työtehtäviin se kuuluu.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia
ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista
vastaavalle henkilöille.
10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin
tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta
kerran vuodessa.
11. Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa
yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
YHTEENVETO ASIAKKAAN OIKEUKSISTA
Asiakkaalla on oikeus:
saada tietää häntä koskevasta tiedoista
saada pääsy häntä koskeviin tietoihin
Oikaista väärää, epätarkkaa tai puutteellista tietoa tai muuttaa ja/tai
täydentää henkilötietojaan omalla käyttäjätilillään. Asiakas vastaa
lisäämiensä tai muuttamiensa tietojen oikeellisuudesta.
poistaa henkilötiedot, jos ne eivät ole enää tarpeen tai niiden käsittely ei
tapahdu lain puitteissa, pois lukien tapaukset, jolloin Mediazoo:lla on laillinen
oikeus säilyttää asiakkaan tietoja
kieltää tietojensa käyttämistä markkinointitarkoituksiin
rekistöröityessään olla antamatta suostumustaan henkilötietojen
käyttämiseen suoramarkkoinnissa.
pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
saada tietonsa digitaalisena (tietojen siirrettävyys)
valittaa viranomaiselle. Lue lisätietoa: https://tietosuoja.fi/etusivu
Saadakseen tietää henkilötietojen käsittelystä, muutoksista/korjauksista,
hävittämisestä, rajaamisesta tai kielloista, asiakan pitäisi lähettää viestin
osoitteeseen info@mediazoo.fi Kuvailkaa pyyntönne luonne viestissä. Mediazoo
pidättää oikeuden pyytää kopion henkilökohtaisista tiedoista henkilöllisyyden
todentamiseksi. Mediazoo on velvollinen vastaamaan kysymyksiin 30 päivän
kuluessa. Asiakas voi kieltäytyä uutiskirjeestä viestin lopussa olevan linkin kautta.
Sitä varten menkää s.postiin ja valitkaa linkki “En halua saada tietoa tarjouksista, alennuksista ja suosituksista sähköpostitse” ja painakaa “Tallenna”.
Mediazoo.fi sivuston käyttöehdot
Näihin ehtoihin ja Internet-sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Tmi Mediazoo:lla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
Tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet
Sivuilla julkaistavaa aineistoa saa lukea ja tulostaa sekä ladata tiedostoja tietokoneelle.
Jäljennöksiä ei saa myydä tai jakaa kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun yhteyteen. Aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Pidätämme kaikki oikeudet sivuilla julkaistavaan aineistoon. Sivujen graafinen ilme ja sivuilla julkaistava aineisto (esim. kuvat ja tekstit ) ovat Tmi Mediazoo:n tai sen yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.
Vastuu sivujen sisällöstä Kaikki sivuilla annettavat tiedot on tarkoitettu vain tiedottamiseen/ markkinointiin ja annettuja tietoja ei tule käsittää juridisena tietona tai toimintaohjeina. Mediazoo.fi -sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan tietoa palveluihin liittyen. Verkkokoulutukset ovat ohjeellisia ja niiden antaman tietotaidon oikeellisuudesta Mediazoo ei ole vastuullinen.
Mediazoo julkaisee sivustolla myös valokuvia ja videoleikkeitä, joissa esiintyy mahdollisesti henkilöitä tapahtumissa, tilaisuuksissa tai esim. urheilukilpailussa. Henkilöt eivät välttämättä ole tunnistettavissa tai he esiintyvät kuvissa muutoin ryhmissä. Nämä kuvat ovat ainoastaan kuvaajan työn tiedottamista ja palveluiden mallinnusta varten. Niitä ei voi käyttää ilman erillistä lupaa muuhun käyttötarkoitukseen kuvan tekijänoikeussuojan myötä. Mediazoo toteuttaa kuvauspalveluita tilaisuuksissa, jossa paikallaolijoille kerrotaan kuvauksen käyttötarkoituksesta.
Mediazoo voi poistaa sivuiltaan kuvia tai videoleikkeitä, jos kuvassa tunnistettu henkilö haluaa oman kuvansa poistettavan sivujen sisällöstä. Ilmoita / pyydä poistoa henkilötieto todistamalla
sähköpostitse
info@mediazoo.fi
.
Tmi Mediazoo:lla on ilman erillista ilmoitusta oikeus poistaa sivustolla julkaistua aineistoa. Tmi Mediazoo ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät näillä sivuilla tarjottuihin palveluihin tai tavaroihin esim. niiden hankintaan tai käyttöön liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.
Asiakaspalvelu
Puhelin: 041-465 5290 Sähköposti: info@mediazoo.fi